Impressum

ISSN: 1338-8231 Vydavateľ

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Euroguidance centrum
Križkova 9
811 04 Bratislava
Tel.: 02/209 222 81, -02
www.saaic.sk/euroguidance
euroguidance@saaic.sk

 
 

Redaktori

PhDr. Štefan Grajcár
Mgr. Mária Jaššová
Ing. Jozef Detko

 
 

Periodicita

Vychádza dvakrát ročne ako elektronická publikácia.

Pokyny pre autorov

Obsahové a formálne kritériá príspevkov.
Prevziať pokyny

 

Vyhlásenie

Publikácia bola podporená Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu Erasmus+. Text reprezentuje výlučne názory autorov a Európska komisia a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nenesú za zverejnené informácie žiadnu zodpovednosť.

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI

Navštívili ste historuckú stránku časopisu

Lokalika časopisu bola presunutá na stránky www.euroguidance.sk/casopiskp.html.

 
 

Nové číslo   |   Archív   |   Euroguidance   |   Združenie

Copyright (c) 2012 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.