Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 21-Jun-19 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

22/05/2017  |  autor: Detko  |  zdroj: Euroguidance
Národná cena kariérového poradenstva 2017
Centrum Euroguidance vyhlasuje už 9. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva. Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR a v ČR.
Kto sa môže do súťaže prihlásiť?
Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby pôsobiace v oblasti kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia. Národná cena kariérového poradenstva je otvorená všetkým bez rozdielu. Do súťaže sa teda môžu prihlásiť organizácie (základné a stredné školy, školské zariadenia, vysoké školy, inštitúcie ďalšieho či celoživotného vzdelávania, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, personálne, poradenské či vzdelávacie agentúry, podniky a firmy, mimovládne a neziskové organizácie a ďalší), ale i jednotlivci (výchovní poradcovia, poradcovia v štátnych i neštátnych zariadeniach a organizáciách, súkromní poradcovia a ďalší).
 
Čo je možné do súťaže prihlásiť?
Do súťaže môžete prihlásiť nasledovné služby: poskytovanie kariérových informácií, kariérového poradenstva a kariérového vzdelávania pre mládež a aj dospelých, pre žiakov, študentov, zamestnaných i nezamestnaných.
Okrem služby je možné prihlásiť aj jednorazovú aktivitu (publikáciu, internetovú stránku, nástroj, metódu, informačný či diagnostický nástroj, výskum, študentskú prácu, vzdelávaciu akciu, podujatie, tréning/výcvik, projekt a i.) z celej oblasti kariérového poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania.
 
Ako sa prihlásiť?
Vyplnenú prihlášku prosím pošlite do 30. júna 2017 elektronicky na adresu euroguidance@saaic.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Vyhlásenie ocenených príspevkov a ich prezentácia sa uskutoční 14. 9. 2017 v Bratislave. Verejnosť srdečne pozývame a viac informácií je k dispozícii v pozvánke a programe konferencie.


29/09/2017
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
Slávnostná ceremónia 9. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva sa konala 14. 9. 2017.
VIAC

22/05/2017
Národná cena kariérového poradenstva 2017
Centrum Euroguidance vyhlasuje už 9. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva. Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR a v ČR.
VIAC

18/12/2015
Zborníky príspevkov súťaže Národná cena kariérového poradenstva
Zborníky príspevkov súťaže zo Slovenska a Českej republiky.
VIAC

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.