Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 19-Sep-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

24/08/2006  |  autor: Baranová  |  zdroj: Euroguidance
Mobilita
Pojem mobilita preniká do bežného slovníka európskych jazykov.

Pôvodný základný význam slova, pohyblivosť, si dnes čoraz viac ľudí spája so špecifickým obsahom, ktorý mobilita získala vyhlásením za jednu z európskych priorít pre dosiahnutie ambície byť spoločnosťou založenou na vedomostiach. Európske koncepcie celoživotného vzdelávania, vedy a aktívnej politiky zamestnanosti považujú mobilitu za nevyhnutnú pre rozvoj kvality vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu, za prelom v doterajších spôsoboch komunikácie a spolupráce, ktoré vedú k celkovému rozvoju spoločnosti. 
Treba poznamenať, že aj v oblasti vzdelávania a práce je geografická mobilita len jednou časťou širokého obsahu tohto pojmu. Viacjazyčný terminologický slovník  pre politiku v oblasti odbornej prípravy (CEDEFOP, 2004) definuje mobilitu ako „schopnosť jednotlivca zmeniť svoje profesijné prostredie a adaptovať sa túto zmenu. Táto zmena môže byť geografická, alebo funkčná (napr. prestup na novú funkciu vo firme či zmena povolania). Mobilita umožňuje jednotlivcom získavať nové zručnosti a schopnosti a tým zvyšovať svoju zamestnateľnosť“ (preklad z angl. originálu). V tomto význame môže ísť o zmenu týkajúcu sa tak odborného vzdelávania a prípravy ako i pracovnej dráhy. Okrem schopnosti môžeme samozrejme hovoriť aj o ochote jednotlivca takúto zmenu urobiť alebo o možnosti takejto zmeny. Niekedy pojem mobilita označuje samotný krok, resp. zmenu.

Ďalšími používanými pojmami sú študijná mobilita, akademická mobilita, mobilita učňov, pracovná mobilita, individuálna vs. skupinová mobilita atď.


01/02/2007
Ekvivalencia dokladov
Ide vlastne o posúdenie rovnocennosti kvalifikácie tj. dokladov o vzdelaní, príp. aj ďalších dokladov potrebných pre štúdium alebo prácu v zahraničí.
VIAC

24/08/2006
Kariérové poradenstvo pri mobilite
Komplexné služby kariérového poradenstva musia zahŕňať poskytovanie širokej škály informácií
VIAC

Práca v EÚ

Európska informačná sieť pre mládež

Všetko o členstve Slovenska v EÚ

Štúdium v EÚ

Euroguidance Česká republika

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.