Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 19-Sep-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
   Slovensko
   Krajiny EÚ
   Koncepcie
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

24/08/2006  |  autor: Baranová  |  zdroj: Euroguidance
Poradenské služby
Predpovedať vývoj pracovného života a kariéry jednotlivca sa stáva stále ťažšie.

Nielen preto, že sa zmenila a zväčšila ponuka možných študijných odborov a povolaní, ale aj preto že samotná charakteristika a obsah jednotlivých povolaní sa v spoločnosti rýchleho vedeckého a technického rozvoja neustále menia. V súlade s ním sa vyvíja aj povaha pracovného trhu, ktorý si kladie čoraz väčšie nároky na odbornosť, neustále dopĺňanie vedomostí a zručností a schopnosti uplatniť sa v existujúcej konkurencii. Ak chce jednotlivec tieto požiadavky splniť a nájsť si na trhu práce uspokojujúce uplatnenie, musí reagovať zvýšenou flexibilitou, ochotou sa neustále vzdelávať a neraz za štúdiom či prácou sa aj sťahovať. Ľudia menia svoje povolanie a pracovné miesto častejšie ako kedysi.

Dynamika súčasneho životného štýlu kladie úplné nové nároky na rozsah ale najmä charakter poradenských služieb, ktoré by mali napomáhať k rovnováhe medzi nárokmi a možnosťami súčasnej spoločnosti ale i potrebami pracovného a súkromného rozvoja jednotlivca.

Informačný zdroj z oblasti vzdelávania

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.