Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

 |  Miesto konania: Trenčín  |  Organizátor: vzdelávací inštitút POPI-Slovensko (www.processwork.sk)
Navigácia v hľadaní povolania
seminár

Seminár o nových kreatívnych metódach pomoci ľuďom hľadať a vytvárať si
povolanie a nových pohľadoch na pracovnú sféru, ktorý povedie
švajčiarsky lektor Thomas Diener.

Seminár je organizovaný v spolupráci so Združením pracovníkov
pedagogicko-psychologických poradní a určený pre odborných
zamestnancov – psychológov v PPP, ktorí sa zaoberajú profesijnou
orientáciou a kariérovým poradenstvom, ako aj psychológov na referátoch
ÚPSVaR a metodikov pre výchovné poradenstvo.

Podrobnosti nájdete na
http://www.processwork.sk/akcieaseminare/navigacia0507.htm

Ďalšie informácie
Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.