Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

28. 11. 2017  |  Miesto konania: Košice  |  Organizátor: Euroguidance
Seminár „Svet práce sa mení – a poradenstvo…?“
Seminár je určený pre výchovných poradcov, poradcov z CPPPaP a Úradov práce, soc. vecí a rodiny. Prostredníctvom skúsenosti na sebe a vzájomného zdieľania si posilníte svoje poradenské kompetencie

Seminár tvoria dva paralelne prebiehajúce workshopy. Účastníci budú rozdelení na dve skupiny a absolvujú tak obidva workshopy – jeden doobeda, druhý poobede.

  • Lukáš Vlček (Info Kariéra, Plzeň): „Kto som?“ pre žiakov základných a stredných škôl
    • Workshop účastníkov vtiahne do jednej z kľúčových aktivít skupinového poradenského programu pre základné a stredné školy, ktoré Info Kariéra realizuje v Plzeňskom kraji, a predstaví, akú majú koncepciu spolupráce so školami.
  • PhDr. Jana Balogová (ÚPSVaR Rožňava): Na ceste do sveta práce…
    • Už 3.rok poskytuje ÚPSVaR Rožňava preventívne poradenstvo v spolupráci s agentúrou EDUCON, ktorého cieľom je pomáhať žiakom pri rozhodovaní sa v otázkach voľby povolania a budúcej pracovnej kariéry. Poradenský cyklus prebieha v dvoch fázach so skupinou 15 študentov v trvaní 5h. Žiakom umožňuje nahliadnuť do anatómie pracovného pohovoru s využitím prvkov interaktívnej komunikácie. Zisťovanie silných stránok a osobnostných predpokladov pomáha pozdvihnúť kvalitu ľudského kapitálu a predísť nesprávnej voľbe povolania.

Účasť na seminári je bezplatná, avšak je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom on-line formulára najneskôr do 20. novembra.


Ďalšie informácie
Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.