Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

27/10/2016  |  Miesto konania: Bratislava, Austria Trend hotel  |  Organizátor: Euroguidance
Medzinárodný seminár „Supporting and developing talents“ (Podpora a rozvoj talentov)
Seminár prebehne 27. 10. 2016 v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Témou podujatia je podpora a rozvoj talentu nielen v zmysle mimoriadneho nadania. Našim záujmom je prezentovať, ako k tomu môže prispieť aj kariérové poradenstvo.  V dopoludňajšej časti vystúpia s prednáškami dve odborníčky z domácej a zahraničnej univerzity, ktoré sa týmto témam venujú. Následne budú predstavené príklady dobrej praxe z domova i zo zahraničia. V poobedňajšej časti sa uskutočnia dva paralelné workshopy zamerané na identifikovanie a rozvíjanie talwentu a potenciálu.

Cieľom podujatia je výmena skúseností a zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi účastníkmi, ktorí budú prevažne zástupcovia z partnerských centier Euroguidance a odborníci v oblasti celoživotného kariérového poradenstvo z krajín EÚ.

Program
Správa zo seminára a vystúpenia

Logo SK PRES
Medzinárodný seminár sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.