Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

29.4. - 30.4.2013  |  Miesto konania: Nitra  |  Organizátor: Euroguidance, UKF v Nitre
Vzdelávanie kariérových poradcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta Sociálnych vied a zdravotníctva a Euroguidance centrum organizujú odbornú konferenciu.

Cieľom konferencie, ktorú organizuje Euroguidance centrum v spolupráci s FSVZ UKF, je pozrieť sa, ako sa vzdelávajú kariéroví poradcovia v blízkom i vzdialenejšom zahraničí, ale i u nás a hľadať cesty k postupnej plnej profesionalizácii služieb kariérového poradenstva v našich podmienkach. Konferencia sa bude venovať aj poradenstvu na vysokých školách

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá otvorila bakalárske štúdium kariérového poradenstva v rámci študijného programu psychológia, vykonala v príprave poradcov významný krok.

Odborní garanti konferencie:
Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Prof. Dr. Bernd-Joachim Ertelt
PhDr. Štefan Grajcár

Pozvánka a program
Registrácia účastníkov
Ubytovanie nie je hradené. Možnosti ubytovania v Nitre

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.