Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

 |  Miesto konania: Bratislavský kraj  |  Organizátor: Euroguidance
Tréning v metóde CH-Q
Kurz je určený najmä kariérovým poradcom, výchovným poradcom a všetkým, ktorí sa zaoberajú prípravou na povolanie, riadením a rozvojom kariéry klientov či zamestnancov.

V dňoch 24. – 28. októbra 2011 sa uskutoční krátky intenzívny kurz o metóde CH-Q (metóda uznávania získaných kvalifikácií). Povedie ho holandská lektorská dvojica Peter Luijten a Ellen Hanselman.

Celý tréning bude vedený v anglickom jazyku (bez tlmočenia) a bude z velkej časti experienciálny (zážitkový). Preto je potrebné, aby účastníci ovládali anglický jazyk minimálne na úrovni B2 (podľa Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre Jazyky - angl. skratka CEFR).

Centrum Euroguidance ponúka na Slovensku tréning CH-Q pre 8-12 záujemcov / odborníkov. V rámci rôznorodých cvičení a diskusií budú účastníci pracovať so svojimi vlastnými osobnými „kvalitami" (zručnosťami, schopnosťami, znalosťami a osobnostnými črtami), ktoré môžu vo svojom živote využiť vo svoj ??prospech. Budú tiež pátrať po stopách, ktoré ich k získaniu týchto kvalít viedli, či už to bolo v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania, alebo v priebehu rôznych životných situácií pracovného či osobného charakteru.

Do prvého stupňa kurzu sú vítaní aj účastníci, ktorí plánujú stať sa neskôr sami školiteľmi programu CH-Q. Na získanie kvalifikácie školiteľa je potrebné absolvovať ďalšie dva stupne kurzu, pričom tretí stupeň kurzu spočíva vo vytvorení a realizácii školenia samotným absolventom predchádzajúcich dvoch stupňov.

Poplatok za kurz, ubytovanie a stravu hradia slovenské centrum Euroguidance, ktoré je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), a holandské centrum Euroguidance.

Účastníci si hradia:

  • dopravu
  • poplatok za certifikát o úspešnom ukončení kurzu vo výške 35 €.

Požiadavky:

  • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni (minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky);  
  • Vypracovanie prípravných úloh ešte pred samotným tréningom (inštrukcie budú účastníkom zaslané niekoľko týždňov pred tréningom).
  • Vypracovanie záverečného portfólia.
  • Úhrada poplatku za certifikát o absolvovaní vo výške približne 35,- EUR (číslo účtu bude zverejnené v priebehu tréningu).

Vyplnenú prihlášku prosím zašlite na euroguidance@saaic.sk  do 20. augusta 2011.

Prílohy:

Stručný prehľad o metóde CH-Q v slovenskom jazyku.

Podrobnejšie informácie  pre záujemcov o tréning v metóde CH-Q nájdete tu (preklik na dokument).

Podrobnejšie informácie o metóde CH-Q nájdete v článku „CH-Q – Getting a grip on your career“ (V anglickom jazyku).

Ak chcete vedieť ako taký kurz asi môže vyzerať, pozrite si program tréningu, ktorý sa uskutočnil v Prahe v septembri 2010.

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.