Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

 |  Miesto konania: Bratislava, SUZA  |  Organizátor: Euroguidance centrum
Medzinárodný seminár "Crossing the border"
Bratislava, 9.11.2006 - Euroguidance centrá Slovensko, Česko a Rakúsko spoločne organizujú medzinárodný seminár zameraný na problematiku prechodu zo strednej školy na trh práce.

Seminár je zameraný na problematiku práce výchovných poradcov na stredných školách a ich prispievanie k príprave žiakov na vstup do sveta práce. Jeho cieľom je prebrať silné i slabé stránky systému výchovného poradenstva, jeho možnosti i limity, plány a inšpirácie do budúcnosti.

Na seminári sa stretne 60 účastníkov z organizujúcich krajín, z ktorých polovicu budú tvoriť výchovní poradcovia zo SŠ a druhú polovicu experti zodpovední za prípravu poradcov, metodológiu a tvorbu koncepcií, a tiež zástupcovia inštitúcií reprezentujúcich trh práce a služby zamestnanosti.

Materiály zo seminára

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.