Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

 |  Miesto konania: Viedeň  |  Organizátor: Euroguidance
Podpora vysokoškolských študentov na ceste do sveta práce
Euroguidance centrá Rakúsko, Slovensko a Česká republika organizujú pracovný seminár zameraný na vysokoškolské poradenské služby.

Seminár je zameraný na problematiku kariérového poradenstva pri vysokých školách. Jeho cieľom je prebrať silné i slabé stránky existujúcich služieb, možnosti i limity, plány a inšpirácie do budúcnosti.
Na seminári sa stretne 60 účastníkov z organizujúcich krajín, z ktorých prevažnú väčšinu budú tvoriť pracovníci poradenských oddelení a centier pri vysokých školách v Rakúsku, Čechách a na Slovensku. Pozvanie prijalo tiež niekoľko zástupcov tvorcov koncepcií pre túto oblasť. Uhol pohľadu klientov týchto služieb budú reprezentovať niekoľkí študenti vysokých škôl, ktorí sa takisto zúčastnia diskusií.

Program seminára

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.