Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 10-Aug-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
  Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

 |  Miesto konania: Banská Bystrica  |  Organizátor: Združenie pracovníkov PPP a Inštitút POP
Navigácia pri hľadaní zamestnania
lektor: Thomas Diener, Švajčiarsko

seminár o nových kreatívnych metódach pomoci ľuďom hľadať a
vytvárať si povolanie a nových pohľadoch na pracovnú sféru, určený pre pracovníkov PPP - psychológov a  metodikov pre
výchovné poradenstvo, ktorí sa venujú profesijnej orientácii a
kariérovému poradenstvu  a všetkých, ktorí pôsobia v  oblasti pomoci
pri hľadaní či vytváraní zamestnania či ľudských zdrojov či sa o ňu
zaujímajú

 

pozvánka a návratka

viac info o lektorovi, Združení pracovníkov PPP a Inštitúte POP
Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.