Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 19-Sep-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

04/04/2007  |  autor: Detko  |  zdroj: Euroguidance
Prehľad podujatí
Sekcia prináša výber podujatí z oblasti poradenstva

Organizujete alebo máte informácie o iných akciách súvisiacich s problematikou kariérového poradenstva?

Ak nám napíšete tému, dátum, miesto, názov organizátora, stručnú informáciu a  odkaz na webstránku danej akcie, radi informáciu uverejníme.

Ak hľadáte informácie o už zrealizovaných akciách, prejdite prosím na Zoznam realizovaných akcií. Nájdete tam aj prezentácie, resp. zborníky z niektorých uskutočnených podujatí.


28. 11. 2017 - Košice
Seminár „Svet práce sa mení – a poradenstvo…?“
Seminár je určený pre výchovných poradcov, poradcov z CPPPaP a Úradov práce, soc. vecí a rodiny. Prostredníctvom skúsenosti na sebe a vzájomného zdieľania si posilníte svoje poradenské kompetencie
Organizátor: Euroguidance
VIAC

10.-11.11.2017 - Praha, CZ
Kariérové poradenství v měnícím se světě
Medzinárodná odborná konferencia organizovaná v spolupráci s Karlovou univerzitou.
Organizátor: Euroguidance CZ
VIAC

21.9.2017 - Praha, CZ
Konferencia pri príležitosti udeľovania českej ceny kariérového poradenstva
deviaty roční súťaže v Českej republike vyvrcholí slávnostnou konferenciou 21. 9. 2017 v Prahe. Srdečne pozvaní sú aj účastníci zo Slovenska.
Organizátor: Euroguidance CZ
VIAC

14. 9. 2017 - Bratislava, Hotel Safron
Národná cena kriérového poradenstva 2017
Konferencia spojená so slávnostnou ceremóniou sa bude konať 14. 9. 2017 v Bratislave.
Organizátor: Euroguidance
VIAC

27/10/2016 - Bratislava, Austria Trend hotel
Medzinárodný seminár „Supporting and developing talents“ (Podpora a rozvoj talentov)
Seminár prebehne 27. 10. 2016 v anglickom jazyku bez tlmočenia.
Organizátor: Euroguidance
VIAC

26. - 27. 5. 2016 - Brno, CZ
Konferencia: Výskum a vzdelávanie kariérových poradcov
České centrum v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne pripravuje konferenciu. Rezervujte si termín.
Organizátor: Euroguidance CZ
VIAC

29.10.2015 - Žilina, Holiday Inn
Seminár: Kam kráča teória a prax v kariérovom poradenstve
Odborný seminár pre poradcov.
Organizátor: Euroguidance
VIAC

22/09/2015 - Bratislava, Hotel Mercure
Konferencia: Národná cena kariérového poradenstva 2015
Konferencia je venovaná tohtoročnej súťaži a súťažným príspevkom v Slovenskej republike, na konferencii však budú krátko prezentované aj ocenené príspevky rovnomennej súťaže v Českej republike.
Organizátor: Euroguidance
VIAC

16/10/2014 - Bratislava
Konferencia: Národná cena kariérového poradenstva 2014
Konferencia je venovaná 10. výročiu od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a podpore európskej dimenzie v kariérovom poradenstve.
Organizátor: Euroguidance
VIAC

27.11.2014 - Zvolen
RÔZNE A SPOLU V KARIÉROVOM PORADENSTVE...
Seminár: Spolupráca rôznych aktérov a používane rôznych metód.
VIAC

29.4. - 30.4.2013 - Nitra
Vzdelávanie kariérových poradcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta Sociálnych vied a zdravotníctva a Euroguidance centrum organizujú odbornú konferenciu.
Organizátor: Euroguidance, UKF v Nitre
VIAC

30.6.2013 - Bratislava
Výcvik v Navigácii pri hľadaní povolania
Naučíte sa používať metódy a princípy "navigácie pri hľadaní povolania".
Organizátor: POPI Slovensko
VIAC

- Bratislavský kraj
Tréning v metóde CH-Q
Kurz je určený najmä kariérovým poradcom, výchovným poradcom a všetkým, ktorí sa zaoberajú prípravou na povolanie, riadením a rozvojom kariéry klientov či zamestnancov.
Organizátor: Euroguidance
VIAC

13.12.2011 - Banská Bystrica
Konferencia: Nové zručnosti pre nové pracovné miesta
spojená s vyhlásením výsledkov súťaže Kariérové poradenstvo 2011
Organizátor: Euroguidance
VIAC

- Belgicko, Antverpy
Mosty k práci
Spojenie mládeže, sveta práce a podnikania. Pre ľudí riešiacich nezamestnanosť mládeže. inšpirácia - spolupráca - projekty - stratégie - inklúzia
Organizátor: SALTO
VIAC

- Grécko
Konferencia asociácie FEDORA
FEDORA organizuje v Grécku 16-18. júna letnú univerzitu 2011 pod názvom "Moderná doba:Poradenstvo študentom v 21. storočí".
Organizátor: FEDORA
VIAC

- Bratislava
Tri veci, ktoré by ste mali ve
Záverečný seminár projektu vzdelávania poradcov 6 krajín zaoberajúcich sa poradenstvom v oblasti migrácie.
VIAC

- Sibiu, Rumunsko
Život po škole: Význam sledovania úspešnosti absolventov pre kontinuálne zvyšovanie kvality osnov.
Konferencia organizovaná centrom UNESCO pre vysokoškolské vzdelávanie a Univerzitou v Sibiu (Rumunsko)
Organizátor: UNESCO
VIAC

2.4.2011 - online
„Veľtrh práce, na ktorý možno
Takýmto sloganom sa snažia prilákať mladých ľudí vo veku 18-29 rokov na online veľtrh práce pod názvom Click Job Fair, ktorý sa uskutoční 2.-4.marca 2011.
VIAC

- Liptovský Mikuláš
Kariérové poradenstvo pre žiakov
Seminár organizovaný Euroguidance centrom sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v hoteli Jánošík.
Organizátor: Euroguidance centrum
VIAC

- Alicante, Španieľsko
Konferencia FEDORA
Konferenciu venovanú téme "Zmena" organizuje sekcia Psychologické poradenstvo vo vysokom školstve
Organizátor: FEDORA, Psyche
VIAC

- Praha
Kariérové a profesní poradenství v rychle se měnícím světě
Mezinárodní kongres k 90. výročí profesního poradenství v českých zemích.
Organizátor: IPPP ČR
VIAC

- Bangalor, India
IAEVG-Jiva konferencia
Medzinárodná asociácia pre výchovné a profesijné poradenstvo organizuje v indickom Bangalore medzinárodnú konferenciu
Organizátor: IAEVG
VIAC

- Nans, Francúzsko
Výročná konferencia Európskej asociácie pre internacionalizáciu vzdelávania
Najväčšia akcia svojho druhu v Európe, vyročná konferencia EAIE. Akcia spojí aktérov zodpovedajúcich za internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania a priniesie najnovšie trendy v tejto oblasti.
Organizátor: EAIE
VIAC

- Cyprus, Limassol
Konferencia "Európske kariérové poradenstvo 2010"
Projekt CAREER-EUshop organizuje pod záštitou Ministerstva práce a sociálneho poistenia Cypru organizuje medznárodnú konferenciu v anglickom jazyku.
Organizátor: University of Cyprus
VIAC

- Bratislava
Crossborder seminár 2010
Kto pomáha tým, ktorí pomáhajú
Organizátor: Euroguidance sieť
VIAC

- Sv. Jur pri Bratislave
Výcvik v Navigácii pri hľadaní povolania
Vhodný pre pracovníkov a pracovníčky pomáhajúcich profesií: profesionálky a profesionáli zaoberajúci sa psychológiou, personalistikou; pedagógovia, sociálni pracovníci, výchovní poradcovia atď.
Organizátor: Inštitút procesorientovanej psychológie-Slovensko
VIAC

- Žilina
Inovatívne metódy v kariérovom poradenstve
Seminár ponúka oboznámenie sa s netradičnými metódami kariérového poradenstva
Organizátor: Eurougidance
VIAC

- Praha, CZ
Kariérové poradenství v praxi
Své příspěvky zde představí nejen vítězové a finalisté soutěže (ať už formou prezentací nebo na stáncích), ale i další organizace poskytující služby v oblasti kariérového poradenství.
Organizátor: Euroguidance CZ
VIAC

- Bratislava
Výcvik v Navigácii pri hľadaní povolania
Vhodný pre pracovníkov a pracovníčky pomáhajúcich profesií: profesionálky a profesionáli zaoberajúci sa psychológiou, personalistikou; pedagógovia, sociálni pracovníci, výchovní poradcovia atď.
Organizátor: Inštitút procesorientovanej psychológie-Slovensko
VIAC

- Viedeň
Podpora vysokoškolských študentov na ceste do sveta práce
Euroguidance centrá Rakúsko, Slovensko a Česká republika organizujú pracovný seminár zameraný na vysokoškolské poradenské služby.
Organizátor: Euroguidance
VIAC

- Aviemore (Škótsko)
Maximalizovanie významu profesijného vývinu pre dlhodobo udržateľný rast a sociálnu rovnosť
Maximising the value of career development for sustainable growth and social equality
VIAC

- Bratislava
Hlas klienta v poradenstve
V spolupráci s MŠ SR organizuje Euroguidance centrum pracovný seminár.
Organizátor: Euroguidance
VIAC

- Padova (Taliansko)
Poradenstvo a rôznorodosť
Guidance and Diversity
Organizátor: Univerzita v Padove, Taliansko
VIAC

- Thessaloniki (Grécko)
Poradenstvo pre rozvoj pracovnej sily
Guidance on Workforce development
Organizátor: CEDEFOP
VIAC

-
Zosúlaďovanie požiadaviek trhu práce s odbornou prípravou v SR
Organizátor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva SR
VIAC

- UK, Derby
Týždeň kariérového poradenstva
Centrum pre poradenské štúdie (Centre for Guidance Studies - CeGS) si Vás dovoľuje pozvať na týždeň kariérového poradenstva, ktorý sa koná od pondelka 25. do piatku 29. júna 2007v Derby, UK.
Organizátor: CeGS
VIAC

- Banská Bystrica
Navigácia pri hľadaní zamestnania
lektor: Thomas Diener, Švajčiarsko
Organizátor: Združenie pracovníkov PPP a Inštitút POP
VIAC

- Trenčín
Navigácia v hľadaní povolania
seminár
Organizátor: vzdelávací inštitút POPI-Slovensko (www.processwork.sk)
VIAC

- Bratislava, Trnava, ...
Európske informačné dni
17. mája 2007 v čase od 9:00hod. - 15:00hod. sa v Bratislave, Komárne, Banskej Bystrici, Poprade, Košiciach, Liptovskom Mikulaši, Trenčíne a Trnave uskutočnia - Európske informačné dni
Organizátor: EURES
VIAC

- Bern (Švajčiarsko)
Čo je to „inšpiratívny regionálny rozvoj“?
What Is “Inspiring Community Development ”?
Organizátor: Start-artofbeginning
VIAC

- Berlín (Nemecko)
Mnoho tvárí internacionalizácie
The many faces of internationalisation
Organizátor: ACA
VIAC

- Göteborg (Gothenburg, Švédsko)
Druhá európska konferencia na tému Skúsenosti v prvom ročníku
2nd European conference on the First Year Experience
Organizátor: Univerzita v Göteborgu
VIAC

- Ljubljana (Slovinsko)
Poradenstvo a mienka jeho užívateľov
The Voice of Users in Guidance
Organizátor: Národná agentúra programu Leonardo da Vinci, Island
VIAC

- Bratislava
Psychologické poradenstvo - účinná pomoc deťom a mládeži na ceste k uplatneniu sa vo svete práce
Celoštátny odborný seminár
Organizátor: KPPPsCVPP Bratislava
VIAC

- Bratislava, SUZA
Medzinárodný seminár "Crossing the border"
Bratislava, 9.11.2006 - Euroguidance centrá Slovensko, Česko a Rakúsko spoločne organizujú medzinárodný seminár zameraný na problematiku prechodu zo strednej školy na trh práce.
Organizátor: Euroguidance centrum
VIAC

Práca v EÚ

Európska informačná sieť pre mládež

Všetko o členstve Slovenska v EÚ

Európska stránka siete Euroguidance

Štúdium v EÚ

Euroguidance Česká republika

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.