Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 22-Jan-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

Náhľad obálky
07/01/2017
Euroguidance: Otvorení svetu... Prínosy mobility do zahraničia, rady a odporúčania
Veríme, že i táto publikácia bude predstavovať dôležitú pomôcku pri rozhodovaní sa o študijnej mobilite, pri jej plánovaní a pri zhodnocovaní jej výsledkov.
Náhľad obálky
19/12/2016
Euroguidance: Národná cena kariérového poradenstva 2016, Kompendium súťažných príspevkov
Príspevky prihlásené do súťaže v Slovenskej republike
Náhľad obálky
15/12/2016
Euroguidance: The National Career Guidance Awards 2016
Zbierka príkladov dobrej praxe prihlásených do národných súťaží v Maďarsku, Srbsku, Českej republike a Slovensku.
Náhľad obálky
10/12/2016
Euroguidance: Cross Cultural Guidance and International Careers
Kompendium príspevkov zo semináru Cross Border 2016. Témou seminára bolo poradenstvo zamerané na cezhraničnú mobilitu.
Náhľad obálky
10/12/2016
Euroguidance: National survays - Cross Cultural Guidance and International Careers
Národné správy o prístupoch ku poradenským službám pre cezhraničnú mobilitu. Vypracované pre Cross Border seminár 2016.
Náhľad obálky
30/05/2016
Euroguidance: Výber aktivít roku 2015
Sieť Euroguidance pripravila výber zo svojej činnosti v roku 2015. Informácia je v anglickom jazyku. Prináša jeden príklad dobrej praxe za každú krajinu siete v prioritných oblastiach.
Náhľad obálky
16/03/2016
ELGPN: Záruka pre mladých a celoživotné poradenstvo
Koncepčnej poznámky ELGPN má podporiť odpovede na výzvy obsiahnuté v Iniciatíve záruka pre mladých.
Náhľad obálky
20/02/2016
Euroguidance CZ: Czech Republic - The National Career Guidance Award 2015
Compendium of competition contributions
Náhľad obálky
20/02/2016
Euroguidance CZ: Slovak Republic - The National Career Guidance Award 2015
Compendium of competition contributions
Náhľad obálky
18/02/2016
Euroguidance: Národná cena KP 2015 : Zborník Slovensko
Zbierka súťažných príspevkov podaných do súťaže v roku 2015.
Náhľad obálky
17/02/2016
Euroguidance: Národná cena KP 2015 : Zborník Česká republika
Zbierka súťažných príspevkov podaných do súťaže v roku 2015.
Náhľad obálky
15/12/2015
Euroguidance: Kompas Marca Pola (vydanie 2015)
Publikácia slúži na skvalitnenie prípravy zahraničných študijných pobytov.
Náhľad obálky
11/11/2015
Euroguidance: Zborník z medzinárodného Cross Border Seminára 2015 [EN]
10. ročník Cross Border seminára (CBS) organizovaného centrami Euroguidance bol venovaný téme „Poradenstvo prekračujúce hranice“.
Náhľad obálky
17/04/2015
Euroguidance: Zborník z medzinárodného Cross Border Seminára 2014 [EN]
„Poradenské metódy využívané v boji proti nezamestnanosti mladých“ z 11 krajín, ktoré seminár spoluorganizovali: Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slobvinsko, Srbsko a Švajčiarsko.
Náhľad obálky
23/02/2015
Euroguidance: ILO: Kríza zamestnanosti mládeže. Čas konať.
Euroguidance centre prináša preklad publikácie Medzinárodnej organizácie práce (ILO) sumarizujúcej hlavné zistenia zo správy z konferencie ILO 2012.
Náhľad obálky
25/03/2014
Euroguidance: Euroguidance centrum, Slovensko, 1998-2013
Euroguidance centrum si v roku 2013 pripomenulo 15. výročie začatia svojej činnosti na Slovensku. Brožúra je krátkou kronikou jeho existencie.

Práca v EÚ

Európska informačná sieť pre mládež

Všetko o členstve Slovenska v EÚ

Európska stránka siete Euroguidance

Štúdium v EÚ

Euroguidance Česká republika

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.