Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 22-Feb-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

29/09/2017  |  autor: Detko  |  zdroj: Euroguidance
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
Slávnostná ceremónia 9. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva sa konala 14. 9. 2017.

Skupinová fotografia ocenených  Snímka z konferencie

Podporiť ďalší rozvoj služieb kariérového poradenstva pre žiakov a študentov všetkých stupňov vzdelávania, pre dospelých zamestnaných i nezamestnaných, zviditeľniť a  oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania na Slovensku je cieľom súťaže Národná cena kariérového poradenstva, ktorú od r. 2009 organizuje centrum Euroguidance pri Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

Na konferencii Národná cena kariérového poradenstva 2017, ktorá sa uskutočnila 14. 9. 2017  v Bratislave, boli vyhlásené výsledky 9. ročníka súťaže. Organizátor a odborná porota vyhodnotili 19 príspevkov, ktoré do súťaže prihlásili jednotlivci i inštitúcie (školy, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neziskové organizácie a i.) a rozhodla sa udeliť ocenenia nasledujúcim príspevkom:

-          Tomáš Macko a Ján Smolka: Zážitkový kurz osobnostného rozvoja

-          in in s.r.o.: Naštartujte sa do práce

-          K.A.B.A. Slovensko - Ing. Mária Kubišová: Kurz Bilancie Kompetencií

-          ZuzanaMachová: Moje budúce povolanie

-          ÚPSVaR Banská Štiavnica: Bilancia kompetencií v praxi služieb zamestnanosti (prieskumná správa – súbor kazuistík)

-          Gymnázium Ivana Kupca: Program profesijnej orientácie „S chuťou do práce!“

 

Ocenenia odovzdalo aj Združenie pre kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj, ktoré bolo tento rok  partnerom súťaže. Z rúk predsedu združenia Tomáša Šprláka prijali cenu Tomáš Macko a Ján Smolka za  Zážitkový kurz osobnostného rozvoja. Čestné uznanie získalo Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Trenčín: „Moja životná cesta II“.

Na konferencii sa formou veľtrhu prezentovali všetky zúčastnené organizácie, v popoludňajších  workshopoch sa predstavili aj príspevky ocenené v rovnomennej súťaži organizovanej partnerským centrom Euroguidance pri Dome zahraničnej spolupráce MŠMT Českej republiky.

Anotácie slovenských príspevkov prijatých do súťaže

Zoznam príspevkov v Českej republike


Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.