Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 22-Feb-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
   Konalo sa
   Časopis
   Granty
   Projekty
  Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

07/07/2009  |  autor: Baranová  |  zdroj: Euroguidance
Pozrieme sa na pojem one-stop career centre
Spojenie one-stop má americký pôvod a používa sa najmä v kontexte služieb a nákupných stredísk. Pri službách znamená, že je poskytovaných niekoľko rôznych, spravidla súvisiacich alebo doplňujúcich sa služieb na jednom mieste.

V podobnom význame sa používa aj spojenie under the same roof. V tomto môžeme dôverovať tomu, čo nám našepkáva doslovný preklad, pretože slovné spojenie naozaj aj pri službách kariérového poradenstva znamená poskytovanie viacerých služieb pod jednou strechou.

Pozor, ani jeden z pojmov nemusí znamenať, že klient dostane všetky služby od tej istej inštitúcie a už vôbec nie, že ich dostane od toho istého odborníka. Dostane ich však v rovnakej budove, kde ho vedia nasmerovať za tým správnym pracovníkom.

Zástancovia modelu one-stop alebo under the same roof tvrdia, že vychádza v ústrety potrebám klienta. Ten v centre dostane komplexný servis a nemusí sám už dopredu vedieť, do ktorej poradne v meste alebo za akým odborníkom potrebuje ísť. Eliminuje sa aj počet poradcov, ktorým bude vysvetľovať svoj problém, kým sa cez nich konečne dostane k odborníkovi kompetentnému mu pomôcť. V neposlednom rade tento model pracovníkom uľahčuje vzájomnú komunikáciu, teda je dobrým predpokladom multiprofesionálnej spolupráce.

Nevýhodou modelu môže byť náročnosť zabezpečenia jeho prevádzky z logistického, finančného, manažerského či personálneho aspektu, najmä ak si vyžaduje úzku spoluprácu viacerých inštitúcii alebo i rôznych rezortov. Pre klienta môže byť nevýhodný v tom, že vzhľadom na jeho kapacitnú náročnosť sa znižuje šanca, aby takéto centrum existovalo všade tam, kde by bolo vhodné nejakého poradcu mať: teda napr. na každej škole, v centrách voľného času, úrade práce, sociálnych centrách, v rôznych neziskových organizáciách atď.


Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.