Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 12-Jul-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
   Bulletin
   Koná sa
   Konalo sa
   Časopis
   Granty
  Projekty
   Slovník
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

21/06/2010  |  autor: Lepeňová  |  zdroj: MPC
Zborník pre výchovných poradcov
Výstupy projektu SOP ĽZ 2004/4-013
logo MPC align=logo ESF

Zborník študijných materiálov pre poradcov v školstve

Projekt SOP ĽZ 2004/4-013, kód projektu 11230310039

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérovou výchovou a kariérovým poradenstvom v školách a školských zariadeniach

Koordinátorka projektu:
PhDr. Darina Lepeňová
Zborník zostavila:
PhDr. Marta Hargašová, CSc.
Autori:
Bc. Marta Cisáriková, PaedDr. Táňa Gandelová, PhDr. Štefan Grajcár, Mgr. Ľubica Fabišíková, PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Ing. Eneke Hanzelová, CSc., PhDr. Marta Hargašová, CSc., Mgr. Mária Hucíková, PhDr. Viera Hybenová, Mgr. Denisa Jakusová, PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Darina Lepeňová, PhDr. Zuzana Machajová, Mgr. Mária Mrvová, PhDr. Štefan Matula, PhD., PhDr. Jindra Remiášová, RNDr. Mária Slovíková, PhDr. Eva Smiková, PhD., Mgr. Zuzana Šareková, Mgr. Marta Šidlíková, PhDr. Jana Tholtová, PhDr. Mária Zvariková
© Metodicko-pedagogické centrum, Tomášikova ul., Bratislava

Teoretické východiská kariérového poradenstva a praktické poradenské implikácie

Ukáž obsah (sem klikni)

Ekonomické, sociálne a právne aspekty kariérového poradenstva

Ukáž obsah (sem klikni)

Kariérové poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Ukáž obsah

Kariérové poradenstvo pre žiakov v pedagogickopsychologických poradniach a spolupráca s inými inštitúciami

Ukáž obsah

Osobnosť výchovného poradcu, kariérový rast pedagógov a vyrovnávanie sa so stresom

Ukáž obsah

Základné koncepčné otázky pedagogicko-psychologického poradenského systému u nás a európska dimenzia kariérového poradenstva

Ukáž obsah


Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.