Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 22-Feb-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

01/02/2007  |  autor: Baranová  |  zdroj: Euroguidance
Ekvivalencia dokladov
Ide vlastne o posúdenie rovnocennosti kvalifikácie tj. dokladov o vzdelaní, príp. aj ďalších dokladov potrebných pre štúdium alebo prácu v zahraničí.

Opačným prípadom je uznanie štúdia, jeho časti, či praxe, ktorú človek nadobudol v zahraničí, v jeho vlastnej krajine.

Na uľahčenie procesu ekvivalencie dokladov medzi krajinami Európskej únie a tým aj mobility boli prijaté viaceré opatrenia, dohody a legislatívne zmeny, ktoré stále nie sú ukončené a preto je dôležité si podmienky a postup pri vybavovaní uznania dokladov aktuálne overiť aj v prípade, že s nimi už máte skúsenosti z minulosti.

Základné informácie pre vybavenie uznania dokladov:

1. Uznanie dokladov, pokiaľ nie je automatické, sa vybavuje na príslušnom stredisku v tej krajine, do ktorej chcete ísť študovať alebo pracovať, resp. kde chcete doklad uplatniť

2. Postup je rozdielny v závislosti od:

  • Účelu mobility (štúdium alebo práca)
  • Cieľovej krajiny (či ide o krajinu EÚ, príp. inú krajinu, s ktorou má SR uzatvorenú bilaterálnu dohodu)
  • Úrovne vzdelania, ktoré chcete mať uznané
  • V prípade, že je účelom vykonávanie profesie, treba rozlíšiť, či v cieľovej krajine ide o tzv. regulované alebo neregulované povolanie (tzn. či sú kvalifikačné podmienky na výkon daného povolania v cieľovej krajine určené štátom, alebo tieto doklady vyžaduje iba zamestnávateľ)

Informácie o uznávaní diplomov, akademických hodností a kvalifikácií, o vzdelávacom systéme v iných krajinách, výhodách štúdia v zahraničí, pôžičkách, štipendiách atď. poskytuje sieť informačných centier European Network of Information Centres ENIC/ NARIC, do ktorej patrí aj slovenské Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Plní úlohy Ministerstva školstva v danej oblasti a súčasne vykonáva funkciu Národného strediska EUROPASS.


Práca v EÚ

Európska informačná sieť pre mládež

Všetko o členstve Slovenska v EÚ

Štúdium v EÚ

Euroguidance Česká republika

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.