Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 22-Feb-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

24/08/2006  |  autor: Baranová  |  zdroj: Euroguidance
Kariérové poradenstvo pri mobilite
Komplexné služby kariérového poradenstva musia zahŕňať poskytovanie širokej škály informácií

Komplexné služby kariérového poradenstva musia zahŕňať poskytovanie širokej škály informácií: o možnostiach štúdia, práce, podmienkach, ktoré má uchádzač spĺňať a možnostiach, ako si doplniť tie chýbajúce. V prípade mobility do zahraničia sú užitočnými informácie o kultúrnom a sociálnom prostredí, každodennom živote v krajine a kontaktoch, ktoré môže klient v  rôznych životných situáciách využiť. Ďalej sem patria podmienky vstupu a pobytu v danej krajine, postupe pri vybavovaní potrebných dokumentov či dokladov (potrebných pre uznanie kvalifikácie, ale aj ostatných potrebných pre život v krajine), informácie a rady k napísaniu vhodného životopisu, motivačného listu, postupu pri pohovore a hľadaní zamestnania, atď.

Poradca nemusí vedieť všetko a o každej krajine, mal by mať však prehľad o tom, kde možno potrebné informácie nájsť, prípadne na koho sa klient môže v danej otázke obrátiť.

 Informačné služby je vhodné podľa potreby doplniť poradenskými. Pomáhajú klientovi lepšie spoznať samého seba: svoje osobné a profesijné potreby, hodnoty, potenciál i motiváciu, čo je nevyhnutné pre stanovenie si reálnych a primeraných cieľov a plánov.

Sebapoznanie, informovanosť, reálnosť očakávaní a schopnosť adaptovať sa na nové, odlišné prostredie sú predpokladmi na to, aby mohla byť mobilita pre účastníka skutočným obohatením.


Práca v EÚ

Európska informačná sieť pre mládež

Všetko o členstve Slovenska v EÚ

Štúdium v EÚ

Euroguidance Česká republika

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.