Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 22-Feb-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

22/12/2016  |  autor: Martinkovičová  |  zdroj: Euroguidance
Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve
Dňa 12. 12. 2016 organizovalo centrum Euroguidance odborné a interaktívne podujatie na tému Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve.

Na úvod v krátkej prezentácii Lenka Martinkovičová z centra Euroguidance predstavila príklady dobrej praxe v oblasti podpory a rozvíjania talentov identifikované v rámci súťaží Národná cena kariérového poradenstva v Českej republike a na Slovensku.

Nasledovala nosná časť podujatia, ktorú tvorila interaktívna prednáška Lukáša Kučeru na tému „Talenty, silné stránky a oceňujúce pýtanie“. V priebehu prednášky L. Kučera zoznámil účastníkov s konceptom silných stránok, ako sa s nimi pracovalo v rámci projektu Prednosť prednostiam. Tento projekt získal v minulom roku Národnú cenu kariérového poradenstva v Českej republike. V jeho rámci vznikol test silných stránok a 18-hodinový kurz postavený na oceňujúcom pýtaní (AI – Appreciative Inquiry), hľadaní silných stránok, kariérovom poradenstve a zážitkovom prístupe. V rámci interaktívnej prednášky boli napríklad prediskutované vybrané koncepty z pozitívnej psychológie, ktoré úzko súvisia s postojmi, motiváciou a rezilienciou ľudí, či ako využiť oceňujúce pýtanie sa pri hľadaní talentov a silných stránok. 


Práca v EÚ

Európska informačná sieť pre mládež

Všetko o členstve Slovenska v EÚ

Európska stránka siete Euroguidance

Štúdium v EÚ

Euroguidance Česká republika

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.