Jazyk:
SlovenskyEnglish
| Aktuality | Užitočné stránky | Knižnica | Slovník |
 Dátum: 22-Feb-20 | 
Prihlásený užívateľ: neregistrovaný
OBSAH
Hlavna stránka
O nás
Mobilita
Systémy
Servis poradcom
Aktuálne témy
Súťaž
Crossborder

VYHĽADÁVANIE
Zadaj hľadaný výraz

29/09/2017
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
Slávnostná ceremónia 9. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva sa konala 14. 9. 2017.
VIAC

22/05/2017
Národná cena kariérového poradenstva 2017
Centrum Euroguidance vyhlasuje už 9. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva. Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR a v ČR.
VIAC
Náhľad obálky
07/01/2017
Euroguidance: Otvorení svetu... Prínosy mobility do zahraničia, rady a odporúčania
Veríme, že i táto publikácia bude predstavovať dôležitú pomôcku pri rozhodovaní sa o študijnej mobilite, pri jej plánovaní a pri zhodnocovaní jej výsledkov.

22/12/2016
Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve
Dňa 12. 12. 2016 organizovalo centrum Euroguidance odborné a interaktívne podujatie na tému Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve.
VIAC
Náhľad obálky
19/12/2016
Euroguidance: Národná cena kariérového poradenstva 2016, Kompendium súťažných príspevkov
Príspevky prihlásené do súťaže v Slovenskej republike
Náhľad obálky
15/12/2016
Euroguidance: The National Career Guidance Awards 2016
Zbierka príkladov dobrej praxe prihlásených do národných súťaží v Maďarsku, Srbsku, Českej republike a Slovensku.
Náhľad obálky
10/12/2016
Euroguidance: National survays - Cross Cultural Guidance and International Careers
Národné správy o prístupoch ku poradenským službám pre cezhraničnú mobilitu. Vypracované pre Cross Border seminár 2016.
Náhľad obálky
10/12/2016
Euroguidance: Cross Cultural Guidance and International Careers
Kompendium príspevkov zo semináru Cross Border 2016. Témou seminára bolo poradenstvo zamerané na cezhraničnú mobilitu.
Náhľad obálky
30/05/2016
Euroguidance: Výber aktivít roku 2015
Sieť Euroguidance pripravila výber zo svojej činnosti v roku 2015. Informácia je v anglickom jazyku. Prináša jeden príklad dobrej praxe za každú krajinu siete v prioritných oblastiach.

02/05/2016
Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2016
Centrum Euroguidance, SAAIC, v roku 2016 vyhlasuje už 8. ročník súťaže. Realizujeme ju v spolupráci s centrom Euroguidance Českej republiky, DZS. Partnerom súťaže v SR je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
VIAC

Copyright © 2006 SAAIC - všetky práva vyhradené.