top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
Dôležité právne upozornenie
Informácie v tejto lokalite podliehajú ustanoveniam o odmietnutí zodpovednosti, upozorneniu o autorských právach a pravidlám o ochrane osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

Zverejnené informácie nemusia zodpovedať stanoviskám Európskej komisie. Aktivity SAAIC sú vykonávané s finančnou podporou Európskej komisie Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru a Ministerstva školstva SR.

SAAIC poskytuje túto webovú stránku hlavne za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o svojich iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich napraviť. SAAIC však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani nijak inak neručí za informácie v tejto lokalite.

Tieto informácie:

  • majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadne špeciálne fyzické alebo právnické osoby; nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne;
  • môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly SAAIC a za ktoré SAAIC nenesie žiadnu zodpovednosť;
  • nepredstavujú profesionálne ani právne poradenstvo.

Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.

Je naším cieľom minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje v tejto lokalite však mohli byť tvorené v chybných súboroch alebo formátoch, preto nemožno zaručiť, že náš servis nebude poškodený alebo iným spôsobom ovplyvnený takýmito problémami. SAAIC nenesie žiadnu zodpovednosť za podobné chyby, ktoré sa zistia pri používaní tejto lokality, ani za prepojenia na externé lokality.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nevylučuje zodpovednosť SAAIC, ak je v rozpore s požiadavkami v národnom právnom systéme, ani nevylučuje zodpovednosť za záležitosti, ktoré nemožno z tohto práva vyňať.


Ochrana osobných údajov
SAAIC je viazaný k ochrane osobných údajov zákonom 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Nakladanie s osobnými údajmi a ich ochrana sú popísané v internej dokumentácii podľa ISO 9001.


SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie