top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
Zodpovední pracovníci
Nižšie uvádzame kontakty na pracovníkov národnej agentúry Programu s rozdelením ich zodpovednosti za jednotlivé podprogramy a akcie. Pri každom pracovníkovi je uvedená e-mailová adresa a telefónne číslo.

Pracovníci Národnej agentúry vám radi odpovedia na otázky písomne, e-mailom alebo telefonicky. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred.

Uvedomte si prosím, že primárna je e-mailová korešpondencia – na Vaše otázky odpovedáme písomne, preto požadujeme písomnú formuláciu otázok.
Telefónne čísla slúžia na urgentnú komunikáciu k bežiacim projektom a prihláškam, a to v prípade problému alebo rizikovej situácie. Telefonicky nepodávame informácie o programe zverejnené na webovej stránke www.saaic.sk/llp, ani informácie sprostredkované pravidelne v rámci informačných a školiacich seminárov.

Informácie pre účastníkov a partnerov v projektoch v prvom rade poskytuje organizácia, ktorá podala projekt (kontraktor, koordinátor projetku). Prihlášky môžete odovzdať v Národnej agentúre aj osobne v čase od 9.00 - 16.00 hod. Pracovníci agentúry sú na telefónnych linkách dostupní od 13:30 -15:00 hod. Mimo tejto doby môžu byť telefónne linky vypnuté a nie je možné ich prepojiť ani cez sekretariát.

Kontakt pre nový program Erasmus + je erasmusplus@saaic.sk


 • Bc. Michaela Bogdanová - Školské partnerstvá, Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, Asistenti - michaela.bogdanova@saaic.sk - 02/20922213
 • Mgr. Andrea Vojtková (koordinátorka) – Školské partnerstvá, Partnerstvá Regio – andrea.vojtkova@saaic.sk – 02/20922211
 • Ing. Naďa Cisárová – Školské partnerstvá, Partnerstvá Regio – nada.cisarova@saaic.sk -02/20922214
 • Mgr. Jana Hanulová - Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, Asistenti, Individuálna mobilita žiakov – jana.hanulova@saaic.sk - 02/20922212
 • Mgr. Zuzana Tkáčiková (asistentka) - zuzana.tkacikova@saaic.sk - 02/20922262 • PhDr. Denisa Filkornová (koordinátorka) - Mobility – denisa.filkornova@saaic.sk - 02/20922221
 • Ing. Eva Bikárová – Mobility, EILC - eva.bikarova@saaic.sk - 02/20922222
 • Ing. Jana Šamková, PhD. – Mobility, Intenzívne programy, dofinancovanie Erasmus – jana.samkova@saaic.sk - 02/20922223
 • Bc. Andrea Igazová (asistentka) – andrea.igazova@saaic.sk - 02/20922207 • Mgr. Dagmar Augustinská (koordinátorka) – Mobility, Partnerstvá – dagmar.augustinska@saaic.sk - 02/20922233
 • Mgr. Jana Magálová – Partnerstvá, Mobility PLM – jana.magalova@saaic.sk - 02/20922235 (medzi 9:00 - 12:00)
 • Mgr. Ivana Matulíková – Mobility – ivana.matulikova@saaic.sk - 02/20922234
 • PhDr. Mária Paveleková – Transfer inovácií (administrácia projektov) maria.pavelekova@saaic.sk - 02/20922231
 • Ing. Ján Rusňák - Transfer inovácií (financovanie a audit projektov) – jan.rusnak@saaic.sk - (komunikovať e-mailom) • Mgr. Renata Mezeiová (koordinátorka) - Učiace sa partnerstvá, Tvorivé dielne, Dobrovoľnícke projekty pre seniorov - renata.mezeiova@saaic.sk - 02/20922241
 • Mgr. Zuzana Izáková – Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých, Návštevy a výmeny, Asistenti – zuzana.izakova@saaic.sk - 02/20922242
 • Bc. Andrea Igazová (asistentka) – andrea.igazova@saaic.sk - 02/20922207
a) študijné návštevy
 • Mgr. Zuzana Izáková - zuzana.izakova@saaic.sk - 02/20922242
a) Európska značka pre jazykové projekty
 • PhDr. Mária Pavelková - maria.pavelekova@saaic.sk - 02/20922231
 • PhDr. Tatiana Dujničová (vedúca oddelenia) – kontrola záverečných správ, finančná kontrola a audit projektov – tatiana.dujnicova@saaic.sk - 02/20922271
 • Henrieta Horníková - kontrola záverečných správ – henrieta.hornikova@saaic.sk - 02/20922272
 • Mgr. Ľuboš Radimák – zasielanie splátok na projekty – lubos.radimak@saaic.sk - 02/20922273 • Monika Duchajová – evidencia a registrácia korešpondencie, prihlášok a projektov - monika.duchajova@saaic.sk - 02/20922201 fax:02/20922209
 • Mgr. Lucia Suchoňová – komunikačno-organizačný pracovník - lucia.suchonova@saaic.sk - 02/20922283 fax:02/20922209


Informácie k centralizovaným programom a procedúram podáva výlučne Výkonná agentúra Programu v Bruseli - http://eacea.ec.europa.eu
Týka sa to nasledovných akcií:
 • Multilaterálne projekty Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Prierezový program
 • Siete Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Prierezový program
 • Sprievodné aktivity
 • Program Jean Monnet
SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie