top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
Priebežné / záverečné správy
Aktuálne sadzby stravného nájdete na stránke www.zbierka.sk s hľadaným textom "Sadzby stravného"

Rok 2013
    Comenius asistenti

    Comenius REGIO

    Comenius Školské partnerstvá

    Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

    Partnerstvá

    Asistentúry

    Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých

    Dobrovolnícke projekty pre seniorov

    Tvorivé dielne

    Učiace sa partnerstvá

    Študijné návštevy


Rok 2012
    "Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov"

    Comenius asistenti

    Comenius REGIO

    Comenius Školské partnerstvá

    Partnerstvá

    Dobrovolnícke projekty pre seniorov


Rok 2011
    Comenius REGIO

    Comenius Školské partnerstvá

    Ďaľšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

    Partnerstvá


Rok 2010
    Comenius Školské partnerstvá

    Comenius REGIO

    Ďaľšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

    Partnerstvá


Rok 2009
    Comenius Školské partnerstvá

    Comenius Školské partnerstvá - bilaterálne

    Comenius Školské partnerstvá - multilaterálne

    Partnerstvá


Rok 2008
    Mobilitné projekty
        - Mobilitné projekty

    Partnerstvá


Rok 2007
    Mobilitné projekty
        - Záverečná správa

SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie