top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
Tematický monitoring
- je kvalitatívny proces na zvýšenie dopadu Programu celoživotného vzdelávania. Hlavnými článkami tohto procesu sú:
  • Spájanie projektov do tematických skupín podľa špecifických obsahov a výsledkov projektov
  • Pomoc pri výmene skúseností medzi realizátormi projektov, zameraná na zvýšenie ich kvality a dopadu
  • Pomoc pri vytváraní sietí projektov, realizátorov a decíznej sféry, ktoré môžu ovplyvniť budúce politické priority a stratégie vzdelávania a odbornej prípravy.
Projekty tematického monitoringu financované Európskou komisiou, schválené v r. 2009: Informácie o východiskách a aktivitách tematického monitoringu, ako aj o predchádzajúcich projektoch realizovaných v tejto oblasti sú na stránke Európskej komisie.

   19.2.2014 – KE, 25.2.2014 – BB - Implementácia ECVET a využitie v nadnárodných mobilitách

   24.3.2014 - BA - Európsky systém prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu a výzvy pre Slovensko

   11. 6. 2013 Bratislava – Tematicky seminár –Zapojenie znevýhodnených a marginalizovaných skupín v Comenius a Grundtvig partnerstvách

   Prekážky v mobilite znevýhodnených skupín

   Potenciál projektov zameraných na kvalitu v celoživotnom vzdelávaní

   Prekážky v mobilite znevýhodnených skupín

   Zoznamy projektov LdV – Partnerstvá a Prenos inovácií – schválených v rokoch 2007 – 2013 s účasťou SK inštitúcií

   Prekážky v mobilite znevýhodnených skupín

   11. 6. 2013 Bratislava – Tematicky seminár –Zapojenie znevýhodnených a marginalizovaných skupín v Comenius a Grundtvig partnerstvách

   Prekážky v mobilite znevýhodnených skupín

   21.11.2012 - Tematický monitoring pre realizátorov Comenius Školských partnerstiev schválených v rokoch 2011 a 2012 zameraného na Kľúčové kompetencie

   27.11.2012 – Kľúčové politiky EÚ v oblasti vzdelávania a ich implementácia v projektoch na Slovensku

   29.11.2012 – Spolupráca realizátorov mobilitných projektov LDV so sprostredkovateľskými organizáciami a kvalita v mobilitných projektoch

   Príklady dobrej praxe LDV za rok 2012

   Tematická sieť Nové zručnosti pre nové pracovné miesta - odporúčania a príklady dobrej praxe

Výsledky budú zverejňované priebežne.

   10.-11.6.2010, BA - Slovensko-český Tematický monitoring Comenius Školských partnerstiev a Partnerstiev Comenius Regio

   27.10.2010, Zvolen - Tematický seminár pre realizátorov Comenius Školských partnerstiev

   6.-7.5.2011, Olomouc - Česko-slovenský Tematický monitoring partnerstiev Comenius

   30.11.2010, Zvolen - „Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v medzinárodných projektoch LDV“.

   Európska databáza pilotných projektov Leonardo da Vinci

   Európska tematická sieť NEW SKILLS NETWORK

   Európsky valorizačný projekt „Zostať v hre“

   Helsinki 2006 – súťaž o najlepší projekt Leonardo da Vinci

   Maastricht 2004 – súťaž o najlepší projekt Leonardo da Vinci

   Príklady dobrej praxe LDV – projekty ukončené v roku 2011

   Projekty prenosu inovácii relevantné k európskym prioritám 2010

   Schválené projekty Leonardo da Vinci na Slovensku 2000 – 2006

   Tematický monitoring 2006 – 2008 – pilotné projekty Leonardo da Vinci podľa tém

   23.5.2012 – Grundtvig tematický monitoring - 2012 Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

   9.11.2010, Grundtvig tematický monitoring

SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie