top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
Prihlášky 2013

Prihlášky nie je možné otvoriť priamo zo stránky. Najskôr ich uložte u seba na PC cez kontextové menu.


    Slovenská verzia Príručky pre žiadateľov bude zverejnená postupne po preklade.


   Národné priority

    "Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov"

    "Intenzívne programy"

    "Intenzívny jazykový kurz"

    "Mobilitné projekty"

    "Partnerstvá"

    "Prenos inovácii"

    "Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých"

    "Návštevy a výmeny"

    Študijné návštevy - individuálni žiadatelia

Prihlášky 2012

Prihlášky nie je možné otvoriť priamo zo stránky. Najskôr ich uložte u seba na PC cez kontextové menu.


   Národné priority - Slovensko
    "EILC"

    "Intenzívne programy"

    "Mobilitné projekty"

    "Partnerstvá"

    "Prenos inovácii"

    "Študijné návštevy - individuálni žiadatelia"

    Študijné návštevy - organizovanie na Slovensku
        - Témy ŠN DE
        - Témy ŠN EN
        - Témy ŠN ES
        - Témy ŠN FR

Prihlášky 2011

********************************************
UPOZORNENIE - všetky uverejnené ONLINE prihlášky sú označené nápisom DRAFT. Verziu bez nápisu DRAFT, určenú pre zaslanie do Národnej agentúry získate automaticky po online podaní prihlášky.
********************************************
SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie