top_baner
LLP
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PRIEREZOVÝ
JEAN MONNET
LLP
SKEN
LLP > Program > Informácie
Prezentácie
11.6.2015 Košice a 12.6.2015 Bratislava - Inštruktážny seminár „Ako vyplniť záverečnú správu ku partnerstvám"

13.6.2014 Bratislava a 10.6.2014 Košice - Inštruktážny seminár „Ako vyplniť priebežnú a záverečnú správu ku Comenius Školským partnerstvám"

6. 12. 2013 - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov - Ďalšie vzdelávanie

24.9.2013-KE, 25.9.2013-ZV, 27.9.2013-BA - Inštruktážny seminár "Manažment schválených projektov Comenius - Školské partnerstvá 2013"

15. 8. 2013 - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov - Ďalšie vzdelávanie

11.6.2013 Bratislava a 13.6.2013 Košice - Inštruktážny seminár "Ako vyplniť priebežnú a záverečnú správu ku Comenius Školským partnerstvám".

24.4.2013 Bratislava/ 29.4.2013 Košice - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov Ďalšie vzdelávanie"

15.1.2013 – Košice: Inštruktážny seminár „Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2013, prihlášku na Partnerstvá Leonardo da Vinci 2013 a Učiace sa partnerstvá Grundtvig“

15.1.2013 – Bratislava: Inštruktážny seminár „Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2013 a prihlášku na Partnerstvá Leonardo da Vinci 2013“

14.12.2012 - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov Ďalšie vzdelávanie

8.10.2012 - Kreativita vo vyučovaní cudzích jazykov

14.11.2012 - Inštruktážny seminár k vypĺňaniu prihlášok na Individuálnu mobilitu žiakov Comenius

9.10.2012 - Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013

4.10.2012 - Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013

10.9.2011-BA, 12.9.2011-BB, 13.9.2011-PO - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov Comenius – Školské partnerstvá 2012

22.8.2012, Bratislava - Inštruktážny seminár pre COM/GRU Ďalšie vzdelávanie pracovníkov

11.6.2012 Košice a 14.6.2012 Bratislava - Inštruktážny seminár „Ako vyplniť priebežnú a záverečnú správu ku Comenius Školským partnerstvám“

16.4.2012, Bratislava - Inštruktážny seminár pre COM/GRU IST

17.1.2012 - Bratislava, Košice - Inštruktážny seminár "Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2012 / Partnerstvá Leonardo da Vinci 2012"

11.1.2012 - Bratislava - Inštruktážny seminár Comenius/ Grundtvig - IST

12.10.2011 - Informačný deň

8.9.2011-BA, 12.9.2011-KE, 13.9.2011-BB - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov Comenius – Školské partnerstvá 2011

7.6.2011-KE, 9.6.2011-BA - Inštruktážny seminár pre Partnerstvá k vypĺňaniu Záverečnej správy 2009 a Priebežnej správy 2010

6.-7.5.2011 - Olomouc - Česko-slovenský Tematický monitoring partnerstiev Comenius

19.1.2011, Inštruktážny seminár "Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2011 / Partnerstvá LDV 2011"

15.12.2010 - Národná konferencia PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V AKCIÁCH COMENIUS

11.10.2010 - Inštruktážny seminár k vypĺňaniu prihlášky na Individuálnu mobilitu žiakov Comenius

11.11.2010 - Trnava - Informačný seminár Comenius k Výzve na rok 2011

28.10.,3.11.2010 - Žilina, Košice - Informačný seminár LLP

21.-23.9.2010 BA, BB, KE - Manažment schválených projektov Comenius – Školské partnerstvá 2010

7.,8. 6. 2010 - Inštruktážny seminár "Ako vyplniť priebežnú a záverečnú správu ku Comenius Školským partnerstvám"

5.-8.11.2009 - "Comenius and Leonardo da Vinci Contact Seminar Entrepreneurship and Entering the Labour Market"

20. 1.2010 - "Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2010 a prihlášku na Partnerstvá Leonardo da Vinci 2010".

8.9., 10.9., 16.9., 17.9. - Inštruktážny seminár pre Partnerstvá COM a LDV schválené v rámci Výzvy 2009

4. 2. a 5. 2. 2009 - Inštruktážny seminár k vypĺňaniu prihlášok 2009

9.12. 2008 - Výsledky jazykovej iniciatívy Európska značka a Európsky učiteľ 2008.

1.12., 2.12, 10.12. 2008 - Prezentácie eTwining

1.12., 2.12. 2008 - "Regionálne školstvo (COMENIUS) a odborné vzdelávanie a prípravu (LEONARDO DA VINCI) - Výzva na rok 2009"

13.10, 14.10.2008 - Comenius a Leonardo da Vinci partnerstvá

28.1., 30.1. 2008 - Inštruktážny seminár k vypĺňaniu prihlášok

19.11.2013 - Národný seminár "Výsledky vzdelávania od A do Z"

26.9.2013 - Bratislava - Inštruktážny seminár k realizácii Intenzívnych programov Erasmus

18.-19. júna 2013 - Inštruktážneho seminára pre Erasmus koordinátorov v Martine

30.4.2013 - Inštruktážny seminár k ECHE pre nových žiadateľov

25.4.2013 - Národný seminár "Vnútorné systémy zabezpečovania kvality"

14.02.2013 – BA - Inštruktážny seminár k podávaniu prihlášok Intenzívne programy 2013

6.2.2013 - BA - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách

10.10.2012 - Konferencia "We Mean Business"

9.10.2012 - Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013

4.10.2012 - Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013

27.-28.9.2012 - česko-slovenský tematický seminár „ Erasmus Intenzívne programy v inžinierskych vedách“

27.9.2012 - Inštruktážny seminár k Intenzívnym programom

26.-27.6.2012 - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov, Zvolen

17.5.2012 - Konferencia „25 rokov programu Erasmus v Európe a 15 rokov programu na Slovensku“

3.5.2012 – „Výsledky vzdelávania – Národný kvalifikačný rámec, národný seminár“

16.2.2012 – Inštruktážny seminár k vyplňovaniu prihlášok Intenzívne programy 2012

7.2.2012 – Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov

13.12.2011, Banská Bystrica - Konferencia „Nové zručnosti pre nové povolania"

7.12. BA – Národná konferencia k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

3.11.2011 - Informačný deň Erasmus, Košice

3.11.2011 - Informačný deň Erasmus, Košice 3.11.2011 - Informačný deň Erasmus, Košice

12.10.2011 - Informačný deň

28.9.2011 - "Intenzívne programy - Informačný a valorizačný seminár"

21.-22.6.2011 - "Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách"

24.2.2011 – BA - Európske štandardy vo vysokoškolskom vzdelávaní

27. 1. 2011, Bratislava - Informačný seminár pre koordinátorov programu Erasmus na vysokých školách

2. 12. 2010- Informačný seminár v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR , Bratislava

28.10.,3.11.2010 - Žilina, Košice - Informačný seminár LLP

9.9.2010 - "Intenzívne programy - Informačný a valorizačný seminár"

23.-24.6.2010 - "Informačný seminár koordinátorov programu Erasmus na vysokých školách"

13. máj 2010 „Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania na Slovensku“.

27.1.2010 - "Informačný seminár koordinátorov programu Erasmus na vysokých školách"

19.01.2010 - Informačný seminár - "Výzva na predkladanie návrhov projektov a žiadostí – Výzva 2010"

21.4. 2009 - Konferencia " Aktuálny stav implementácie ECTS na vysokých školách"

11.6.2015 Košice a 12.6.2015 Bratislava - Inštruktážny seminár „Ako vyplniť záverečnú správu ku partnerstvám"

10.6.2014 Košice a 13.6.2014 Bratislava - Inštruktážny seminár "Ako vyplniť priebežnú a záverečnú správu k Partnerstvám Leonardo da Vinci"

12. november 2013 - Inštruktážny seminár pre nových príjemcov grantov LdV - Prenos inovácií 2013: Manažment schválených projektov“

7. október 2013 - Inštruktážny seminár pre projekty LdV - Prenos inovácií schválené v rokoch 2011 a 2012: Ako pripraviť kvalitnú priebežnú a záverečnú správu o realizácii projektu

24.9.2013 Košice, 27.9.2013 Bratislava - Školenie pre realizátorov projektov Partnerstvá Leonardo da Vinci schválených v roku 2013

9.9.2013 Bratislava, 11.9.2013 Zvolen, 12.9.2013 Košice – Školenie pre realizátorov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci schválených v roku 2013

11.6.2013 Bratislava a 13.6.2013 Košice - Inštruktážny seminár "Ako vyplniť priebežnú a záverečnú správu k Partnerstvám Leonardo da Vinci"

12.2.2012 Bratislava - Školenie pre realizátorov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci schválených v rámci rezervného zoznamu v roku 2012

15.1.2013 - BA, KE - Inštruktážny seminár k vypĺňaniu prihlášok na Mobilitné projekty LdV

15.1.2013 – Košice: Inštruktážny seminár „Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2013, prihlášku na Partnerstvá Leonardo da Vinci 2013 a Učiace sa partnerstvá Grundtvig“

15.1.2013 – Bratislava: Inštruktážny seminár „Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2013 a prihlášku na Partnerstvá Leonardo da Vinci 2013“

7.1.2013 - Prihláška pre podprogram Leonardo da Vinci - mnohostranné projekty Prenosu inovácií 2013

29.11.2012 –Spolupráca realizátorov mobilitných projektov LDV so sprostredkovateľskými organizáciami a kvalita v mobilitných projektoch

8.10.2012 - Kreativita vo vyučovaní cudzích jazykov

10.10.2012 - Konferencia "We Mean Business"

9.10.2012 - Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013

4.10.2012 - Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013

13. 9. 2012 Prešov - Školenie pre realizátorov Mobilitných projektov Leonardo da Vinci schválených v roku 2012

10.9.2012 Bratislava, 13. 9. 2012 Prešov - Školenie pre realizátorov projektov Partnerstvá Leonardo da Vinci schválených v roku 2012

21.6.2012, Bratislava - LDV – Mobility 2012

11.6.2012 Košice a 14.6.2012 Bratislava - Inštruktážny seminár „Ako vyplniť priebežnú a záverečnú správu k Partnerstvám Leonardo da Vinci"

17.1.2012 - Bratislava, Košice - Inštruktážny seminár "Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2012 / Partnerstvá Leonardo da Vinci 2012"

19.12.2011 - BA - Ako pripraviť prihlášku LDV Mobility 2012

19.12.2011 - BA - Ako pripraviť prihlášku LDV TOI 2012

13.12.2011, Banská Bystrica - Konferencia „Nové zručnosti pre nové povolania"

7.12. BA – Národná konferencia k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

1.12.2011, Žilina - Konferencia „Kvalita vo vzdelávaní“

12.10.2011 - Informačný deň

13. 9. 2011 BB - Školenie pre realizátorov partnerských projektov Leonardo da Vinci schválených v roku 2011

19.9.2011 BA - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov Grundtvig – Učiace sa partnerstvá 2011

8.9.2011-BA a 12.9.2011-KE - Školenie pre realizátorov mobilitných projektov Leonardo da Vinci schválených v roku 2011

7.6.2011-KE, 9.6.2011-BA - Inštruktážny seminár pre Partnerstvá k vypĺňaniu Záverečnej správy 2009 a Priebežnej správy 2010

11. 2. 2011 - BA - Školenie pre realizátorov mobilitných projektov Leonardo da Vinci schválených v 2.kole Výzvy v roku 2010

24. 1. 2011 Banská Bystrica: Inštruktážny seminár "Ako vyplniť prihlášku pre Leonardo da Vinci - Prenos inovácií"

19.1.2011, Inštruktážny seminár "Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2011 / Partnerstvá LDV 2011"

19. 1. 2011 - BA, KE -Inštruktážny seminár k príprave prihlášky – Mobility

29. 11. 2010 - Infoseminár k Výzve na rok 2011 pre podprogramy Leonardo da Vinci a Grundtvig.

30.11.2010, Zvolen - „Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v medzinárodných projektoch Leonardo da Vinci“.

24.11.2010 - Národná konferencia k 15. výročiu programu Leonardo da Vinci na Slovensku

25.11.2010 - Rozvoj technických vedomostí, zručností a kompetencií v projektoch Leonardo da Vinci – Prenos inovácií

28.10.,3.11.2010 - Žilina, Košice - Informačný seminár LLP

26.10.2010 - Príprava priebežnej a záverečnej správy

25. 10. 2010 - Manažment schválených projektov TOI 2010

21. – 23.9.2010 - "Manažment schválených Mobilitných projektov Leonardo da Vinci 2010"

21.9.2010 - "Manažment schválených projektov Partnerstvá Leonardo da Vinci 2010"

5.-8.11.2009 - "Comenius and Leonardo da Vinci Contact Seminar Entrepreneurship and Entering the Labour Market"

28.1.2010 - "Školenie pre realizátorov projektov LdV schválených v 2. kole výzvy na rok 2009"

25.1, 27.1.2010 - Informačný seminár "Ako vyplniť prihlášku na mnohostranné projekty prenosu inovácií 2010"

20. 1.2010 - "Ako vyplniť prihlášku na "Mobility Leonardo da Vinci 2010".

20. 1.2010 - "Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2010 a prihlášku na Partnerstvá Leonardo da Vinci 2010".

5.11.2009 - "Školenie realizátorov mobilitných projektov Leonardo da Vinci 2009"

26.10.2009 - Starší pracovníci, migranti a ženy na trhu práce
- Foto

8.9., 10.9., 16.9., 17.9. - Inštruktážny seminár pre Partnerstvá COM a LDV schválené v rámci Výzvy 2009

4. 2. a 5. 2. 2009 - Inštruktážny seminár k vypĺňaniu prihlášok 2009

27. 1. a 28. 1. 2009 - Ako pripraviť TOI prihlášku

22. 1. 2009 - Inštruktážny seminár

1.12., 2.12. 2008 - "Regionálne školstvo (COMENIUS) a odborné vzdelávanie a prípravu (LEONARDO DA VINCI) - Výzva na rok 2009"

16.12.2008 - ECVET – Európsky systém prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu a jeho implementácia na Slovensku

1.12., 2.12. 2008 - Informačné semináre

13.10. 2008 - Multilaterálne projekty Prenosu inovácií Leonardo da Vinci - príprava priebežnej a záverečnej správy

13.10.2008 - Multilaterálne projekty Prenosu inovácií Leonardo da Vinci - príprava priebežnej a záverečnej správy

6.10. 2008 - Manažment schválených multilaterárnych projektov Prenosu inovácií Leonardo da Vinci

13.10, 14.10.2008 - Comenius a Leonardo da Vinci partnerstvá

9.9., 11.9. 2008 - Mobilitné projekty 2008 - školenie realizátorov

8.2., 11.2. 2008 - Seminár k vypĺňaniu prihlášok LDV - Multilaterálne projekty prenosu inovácii

28.1., 30.1. 2008 - Inštruktážny seminár k vypĺňaniu prihlášok

11.6.2015 Košice a 12.6.2015 Bratislava - Inštruktážny seminár „Ako vyplniť záverečnú správu ku partnerstvám"

10.6.2014 (Košice) a 13.6.2014 (Bratislava) - Ako vyplniť Priebežnú správu 2013 a Záverečnú správu 2012 Grundtvig Učiace sa partnerstvá

6. 12. 2013 - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov - Ďalšie vzdelávanie

27.9.2013 BA - Inštruktážny seminár "Manažment schválených projektov Grundtvig - Učiace sa partnerstvá 2013

15. 8. 2013 - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov - Ďalšie vzdelávanie

11.6.2013 Bratislava - Inštruktážny seminár "Ako vyplniť priebežnú a záverečnú správu k Partnerstvám Grundtvig"

24.4.2013 Bratislava/ 29.4.2013 Košice - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov Ďalšie vzdelávanie"

15.1.2013 – Košice: Inštruktážny seminár „Ako vyplniť prihlášku na Comenius Školské partnerstvá 2013, prihlášku na Partnerstvá Leonardo da Vinci 2013 a Učiace sa partnerstvá Grundtvig“

14.12.2012 - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov Ďalšie vzdelávanie

8.10.2012 - Kreativita vo vyučovaní cudzích jazykov

4.10.2012 - Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013

9.10.2012 - Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013

10.9.2012 BA - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov Grundtvig – Učiace sa partnerstvá 2012

22.8.2012, Bratislava - Inštruktážny seminár pre COM/GRU Ďalšie vzdelávanie pracovníkov

27. 6. 2012, Bratislava - Inštruktážny seminár - Grundtvig Asistentúry

22.5.2012 - Ako vyplniť Priebežnú správu 2011 a Záverečnú správu 2010 Grundtvig Učiace sa partnerstvá

16.4.2012, Bratislava - Inštruktážny seminár pre COM/GRU IST

16.1.2012,17.1.2012- Zvolen, Košice - Inštruktážny seminár „Ako vyplniť prihlášku na Grundtvig Partnerstvá 2012“

11.1.2012 - Bratislava - Inštruktážny seminár Comenius/ Grundtvig - IST

7.12. BA – Národná konferencia k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

12.10.2011 - Informačný deň

22.9.2011 - - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov Grundtvig – Tvorivé dielne 2011

19.9.2011 BA - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov Grundtvig – Učiace sa partnerstvá 2011

18. 4. 2011 - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov v rámci akcie "Ďalšie vzdelávanie pracovníkov"

1.2.2011 - Inštruktážny seminár „ Ako vyplniť prihlášku na Grundtvig Partnerstvá 2011

9.12. 2010 - 12.12.2010 – Grundtvig kontaktný seminár „Traditional handcrafts“
- Foto

28.10.,3.11.2010 - Žilina, Košice - Informačný seminár LLP

21.9.2010 - Inštruktážny seminár pre Grundtvig Učiace sa partnerstvá schválené v rámci Výzvy 2010

25. 5. 2010 - "10 rokov programu GRUNDTVIG na Slovensku "

1.,2. 2.2010 - „Inštruktážny seminár pre podávateľov prihlášok na Grundtvig učiace sa partnerstvá „

26.10.2009 - Starší pracovníci, migranti a ženy na trhu práce
- Foto

7.10.2009 - Inštruktážny seminár pre Grundtvig Učiace sa partnerstvá schválené v rámci Výzvy 2009

4. 2. a 5. 2. 2009 - Inštruktážny seminár Grundtvig - Učiace sa partnerstvá

24.11., 2.12.2008 - Možnosti vzdelávania dospelých v programe LLP

8.10.2008 - GRUNDTVIG projekty schvalené v roku 2008

10. 9. 2013, Bratislava - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov - Študijné návštevy

9.10.2012 - Informačný deň k Výzve na predkladanie návrhov projektov žiadostí na rok 2013

23.8.2012, Bratislava - Inštruktážny seminár pre príjemcov grantov - Študijné návštevy

6.9.2012, Bratislava - Informačný seminár pre žiadateľov - Študijné návštevy

12.10.2011 - Informačný deň

20.9., 21.9.2011 - Informačný seminár pre žiadateľov o grant Žilina/Košice - Študijné návštevy

1.12., 2.12. 2008 - Informačné semináre

SAAIC pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR. Európska komisia a Ministerstvo školstva SR nepreberajú
žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach.
© 2006 – 2010 SAAIC, Svoradova 1, 811 03 Bratislava, tel: 02/20922201, fax: 02/20922209, llp @ saaic.sk. Úradné hodiny: Po-Pi: 9.00 - 16.00
Autorské práva | Podmienky pre použitie