Erasmusplus SAAIC IUVENTA
30 ROKOV ERASMUS+    ERASMUS+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
Pôvodný Erasmus naštartoval svoje pôsobenie v roku 1987. Za posledných 30 rokov sa program výrazne rozrástol a dal príležitosť viac ako 9 miliónom ľudí.
    Otvorením programu dostali mnohí ľudia všetkých vekových kategórií a rôznych spoločenských vrstiev možnosť študovať, školiť sa, vykonávať dobrovoľnícku službu, spolupracovať na medzinárodných projektoch a získať nové skúsenosti v zahraničí.
    Rok 2017 sa bude niesť v znamení osláv 30. výročia a cieľom slávnostných podujatí je predstaviť úspechy programu a možnosti jeho využitia.
    Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili brožúru 30 príbehov od účastníkov mobilít a realizátorov projektov, ktorí v nich opísali svoje nadobudnuté skúsenosti, dojmy a hlavne dopad aktivít na ich profesijný a osobný život. Našou snahou bolo poskytnúť mozaiku príbehov, cez ktorú vynikne rozmanitosť možností v rámci programu Erasmus+.